Προπτυχιακές Σπουδές

Αποτελέσματα εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

12/07/2020 - 21:51 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
12/07/2020
Θέμα:
Αποτελέσματα εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» έχουν ανακοινωθεί στην πλατφόρμα Microsoft Teams και στην αντίστοιχη ομάδα όπου διενεργήθηκαν οι εξετάσεις, δηλαδή:

- τα αποτελέσματα της εξέτασης της θεωρίας του μαθήματος υπάρχουν στην ομάδα «Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών - Θεωρία - Εξεταστική Ιουνίου 2020»

12/07/2020 - 21:51

Αποτελέσματα εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ

12/07/2020 - 21:50 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
12/07/2020
Θέμα:
Αποτελέσματα εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Βοτανική» έχουν ανακοινωθεί στην πλατφόρμα Microsoft Teams και στην αντίστοιχη ομάδα όπου διενεργήθηκαν οι εξετάσεις, δηλαδή:

- τα αποτελέσματα της εξέτασης της θεωρίας του μαθήματος υπάρχουν στην ομάδα «Βοτανική - Θεωρία - Εξεταστική Ιουνίου 2020»

- τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου του μαθήματος υπάρχουν στην ομάδα «Βοτανική - Εργαστήριο - Εξεταστική Ιουνίου 2020»

12/07/2020 - 21:50

Eξ' αποστάσεως Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770)

12/07/2020 - 12:59 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
12/07/2020
Θέμα:
Eξ' αποστάσεως Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770)

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00-12.30, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξετάσεις Θεωρίας μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου (770) - Ιούλιος 2020

12/07/2020 - 12:59

Εξ’ αποστάσεως εξέταση θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)

12/07/2020 - 12:09 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
12/07/2020
Θέμα:
Εξ’ αποστάσεως εξέταση θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη θεωρία του μαθήματος «Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.00-15.30, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780) - Ιούνιος 2020”.

12/07/2020 - 12:09

Οδηγίες για τις Eξετάσεις των μαθημάτων «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων» και "Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων¨

11/07/2020 - 20:58 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
11/07/2020
Θέμα:
Οδηγίες για τις Eξετάσεις των μαθημάτων «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων» και "Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων¨
11/07/2020 - 20:58

Εξετάσεις ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ IV

11/07/2020 - 19:10 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Θέμα:
Εξετάσεις ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ IV

Οι εξετάσεις του μαθήματος   ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙV θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  17 Ιουλίου στις 11:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

11/07/2020 - 19:10

εξετάσεις του μαθήματος   Αρωματικά Φαρμακευτικά Ελαιούχα & Κλωστικά Φυτα

11/07/2020 - 19:02 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Θέμα:
εξετάσεις του μαθήματος   Αρωματικά Φαρμακευτικά Ελαιούχα & Κλωστικά Φυτα

Οι εξετάσεις του μαθήματος   Αρωματικά Φαρμακευτικά Ελαιούχα & Κλωστικά Φυτα  θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  17 Ιουλίου στις 10:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

11/07/2020 - 19:02

Εξετάσεις Εναλλακτικές Καλλιέργειες ΑΟΑ

11/07/2020 - 18:59 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Θέμα:
Εξετάσεις Εναλλακτικές Καλλιέργειες ΑΟΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Καλλιέργειες θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  17 Ιουλίου στις 09:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8a656b3d5d1466fad5a84caf3c521aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb3c5c17-4248-4b3d-b294-cbe0a77b9509&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

11/07/2020 - 18:59

Εξετάσεις ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

11/07/2020 - 18:53 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Θέμα:
Εξετάσεις ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θα διεξαχθούν την  Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 10:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae39d9aeb40954e36a778bf7677cda2a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f86789a-14e2-4001-adfd-ad28e7228233&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

11/07/2020 - 18:53

Σελίδες