Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΖΠ 0296)

09/02/2024 - 11:35 -- Stefanos Kalogirou
Ημ/νία:
09/02/2024
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΖΠ 0296)

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και ώρες 16.00-18.00 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του μαθήματος ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EZΠ 0296) και μέσω της πλατφόρμας AUA Open eClass. Για την ταυτοποίηση και την εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου η ώρα έναρξης είναι:

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ:                                          ώρα 16.00 μ.μ.

ΕΞΕΤ. ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΛΑΓΚΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ:                   ώρα 16.30 μ.μ.

09/02/2024 - 11:35

Εξετάσεις Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231).

09/02/2024 - 09:37 -- Zoi Tselia
Ημ/νία:
09/02/2024
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231).

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για τις προφορικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231)- 3ο Εξάμηνο στις 23/02/24 ημέρα Παρασκευή, γνωστοποιείται ότι οι ομάδες εξέτασης έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος στο e-class-(Εργαστήριο Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (231)- Στυλιανός Τσιώρος).

Ο σύνδεσμος για την εξέταση στην πλατφόρμα MS TEAMS είναι:

09/02/2024 - 09:37

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

07/02/2024 - 15:34 -- Maria Marantidou
Ημ/νία:
07/02/2024
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

07/02/2024 - 15:34

Εξέταση θεωρίας του Μαθήματος Γεωλογία - Ορυκτολογία κωδ 2825

07/02/2024 - 14:33 -- Ioannis Baziotis
Ημ/νία:
07/02/2024
Θέμα:
Εξέταση θεωρίας του Μαθήματος Γεωλογία - Ορυκτολογία κωδ 2825

Η εξέταση της θεωρίας του Μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδ. 2825) του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024. Για την ταυτοποίηση και εξέταση της θεωρίας η ώρα έναρξης θα είναι 8:00 π.μ

Για την εξέταση θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα AUA Open eClass. Οι φοιτητές που θα εξεταστούν θα πρέπει να εισέλθουν στο λογισμικό Microsoft TEAMS για τη διαδικασία της ταυτοποίησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν διαθέσιμη τη φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα και να την επιδείξουν όταν τους ζητηθεί.

07/02/2024 - 14:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΛΑΓΚΤΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (EZPY 12)

07/02/2024 - 13:41 -- Stefanos Kalogirou
Ημ/νία:
07/02/2024
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΛΑΓΚΤΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (EZPY 12)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΛΑΓΚΤΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (EZPY 12) 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

07/02/2024 - 13:41

Εξέταση θεωρίας του Μαθήματος Ορυκτολογίας-Πετρολογίας (κωδ. 2950)

07/02/2024 - 11:58 -- Ioannis Baziotis
Ημ/νία:
07/02/2024
Θέμα:
Εξέταση θεωρίας του Μαθήματος Ορυκτολογίας-Πετρολογίας (κωδ. 2950)

Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του ΘΕΩΡΙΑΣ του Μαθήματος Ορυκτολογίας-Πετρολογίας 1ου εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024. Ο τρόπος εξέτασης θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας MsTEAMS από 10:00 έως 12:00. Θα σταλούν επιπλέον πληροφορίες στους εξεταζόμενους μέσω του e-student.

07/02/2024 - 11:58

Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2024 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

06/02/2024 - 00:28 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
06/02/2024
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2024 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16.00-17.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2024».

06/02/2024 - 00:28

Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς

05/02/2024 - 20:38 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
05/02/2024
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς

Η εξέταση του Μαθήματος της Γεωλογίας Τεταρτογενούς του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 ως εξής:

Το Εργαστήριο στις 10:00 μέσω της πλατφόρμας eclass και ταυτοποίησης μέσω MsTeams

Η Θεωρία ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας MsTEAMs από 11:00 έως 13:00 ως εξής:

Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως Λ  11:00 με 12:00

Οι φοιτητές με επώνυμο από Μ έως Ω  12:00 με 13:00.

Θα σταλούν επιπλέον πληροφορίες στους εξεταζόμενους μέσω του e-student.

05/02/2024 - 20:38

Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία - Γεωμορφολογία κωδ 430

05/02/2024 - 20:16 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
05/02/2024
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Γεωλογία - Γεωμορφολογία κωδ 430

Η εξέταση του Μαθήματος Γεωλογία-Γεωμορφολογία (κωδ. 430) του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ως εξής:

Το Εργαστήριο στις 16:00 μέσω της πλατφόρμας eclass με ταυτοποίηση μέσω της πλατφόρμας MsTeams

H Θεωρία ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας MsTEAMs από 17:00 έως 19:00 ως εξής:

Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως Λ  17:00 με 18:00

Οι φοιτητές με επώνυμο από Μ έως Ω  18:00 με 19:00.

Θα σταλούν επιπλέον πληροφορίες στους εξεταζόμενους μέσω του e-student.

05/02/2024 - 20:16

Επανάληψη Ανακοίνωσης 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Παράδοση Εργασιών

05/02/2024 - 19:56 -- Nikolaos Ntoulas
Ημ/νία:
05/02/2024
Θέμα:
Επανάληψη Ανακοίνωσης 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Παράδοση Εργασιών
05/02/2024 - 19:56

Σελίδες