Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

05/12/2018 - 08:55 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
05/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 10.30 στην αίθουσα Ι. Κανδαράκης, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της κ. Ν. Σάμαρη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

05/12/2018 - 08:55

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

03/12/2018 - 16:18 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
03/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κα. Χριστίνας Παπαδάκη με θέμα: «Ανάπτυξη καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας με σκοπό τον υπολογισμό οικολογικών παροχών» και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Δέρκα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 , στις 16:00 στην αίθουσα υψηλής τεχνολογίας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ  (2ο Όροφος, κτίριο Ρουσοπούλου).

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

03/12/2018 - 16:18

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

26/11/2018 - 16:39 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
26/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αννα Μηλαίου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση Εφαρμογής της Επιτυχίας στην Ελλάδα των Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης, Τιμολόγησης και Ανάκτησης Κόστους Υπηρεσιών Υδατος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» (Επιβλέπων: Χ. Καραβίτης) την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στις 16:00 στην Αίθουσα Υψηλής Τεχνολογίας στο κτίριο Ρουσόπουλου.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

26/11/2018 - 16:39

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

23/11/2018 - 09:09 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
23/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 12.10, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

23/11/2018 - 09:09

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

23/11/2018 - 09:08 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
23/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 09.30 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α. , θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

23/11/2018 - 09:08

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

08/11/2018 - 10:01 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
08/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Παρασκευή 9 και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου στις 08.30 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α., θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου". 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

08/11/2018 - 10:01

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

08/11/2018 - 09:57 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
08/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Παρασκευή 09 Νοεμβρίου στις 12.00, στην Αίθουσα των Μεταπτυχιακών του εργαστηρίου Γαλακτοκομίας θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του Δ.Π.Μ.Σ. Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

08/11/2018 - 09:57

Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

06/11/2018 - 09:28 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
06/11/2018
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

Προς:

 

Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

-  κ. Νικόλαο Κοσμίδη, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α (επιβλέπων)

- κ. Χρήστο Γιαπιτζάκη, Επικ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

-  κ. Δημήτρη Βλαχάκη, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α

 

Κοιν.:

-  Σύλλογο Φοιτητών

-  Εργαστήρια του Γ.Π.Α.

- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Αντωνία Αγγελοπούλου

06/11/2018 - 09:28

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ_ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

18/10/2018 - 11:57 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
18/10/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ_ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 08.30, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α., θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ  Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου. 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

 

 

18/10/2018 - 11:57

Σελίδες