Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΖΑΜΑΛΗ

17/12/2018 - 13:50 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
17/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΖΑΜΑΛΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Περικλής Τζαμαλής, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης στον πρωτογενή τομέα».

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 21.12.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στη Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

17/12/2018 - 13:50

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Κ. ΦΟΥΡΤΑΚΑ

13/12/2018 - 18:21 -- Kostas Bethanis
Ημ/νία:
13/12/2018
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Κ. ΦΟΥΡΤΑΚΑ

Ανακοινώνεται ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Κατερίνα Φουρτάκα θα υποστηρίξει δημόσια, ενώπιον της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο: «Μελέτη προϊόντων εγκλεισμού βιοδραστικών ουσιών σε κυκλοδεξτρίνες» την Πέμπτη 20/12/2018 στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα 17 του εργαστηρίου φυσικής στο κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος.

 

Ο επιβλέπων,

Κ. Μπεθάνης

13/12/2018 - 18:21

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

13/12/2018 - 10:59 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
13/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:40 στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας (υπόγειο κτηρίου Βεϊνόγλου) θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

13/12/2018 - 10:59

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΟΥ

12/12/2018 - 09:56 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
12/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Μαρία Κάζου, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Whole genome sequencing of the lactic acid bacteria Lactobacillus zymae, Lactobacillus acidipiscis and Lactobacillus rennini.

12/12/2018 - 09:56

Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κ. Γεωργίου Πρεμέτη

07/12/2018 - 20:03 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
07/12/2018
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κ. Γεωργίου Πρεμέτη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Β’ στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φγοιτητή Γεωργίου Πρεμέτη, με θέμα: «Βιο-επεξεργασία παραπροϊόντων ιχθύων για την παραγωγή ενζύμων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

07/12/2018 - 20:03

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

05/12/2018 - 08:55 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
05/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 10.30 στην αίθουσα Ι. Κανδαράκης, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της κ. Ν. Σάμαρη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

05/12/2018 - 08:55

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

03/12/2018 - 16:18 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
03/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κα. Χριστίνας Παπαδάκη με θέμα: «Ανάπτυξη καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας με σκοπό τον υπολογισμό οικολογικών παροχών» και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Δέρκα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 , στις 16:00 στην αίθουσα υψηλής τεχνολογίας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ  (2ο Όροφος, κτίριο Ρουσοπούλου).

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

03/12/2018 - 16:18

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

26/11/2018 - 16:39 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
26/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αννα Μηλαίου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση Εφαρμογής της Επιτυχίας στην Ελλάδα των Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης, Τιμολόγησης και Ανάκτησης Κόστους Υπηρεσιών Υδατος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» (Επιβλέπων: Χ. Καραβίτης) την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στις 16:00 στην Αίθουσα Υψηλής Τεχνολογίας στο κτίριο Ρουσόπουλου.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

26/11/2018 - 16:39

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

23/11/2018 - 09:09 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
23/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 12.10, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

23/11/2018 - 09:09

Σελίδες