Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

03/12/2019 - 17:32 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
03/12/2019
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ειρήνης Ταουκτσή, με θέμα: «Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των βασικών μηχανισμών διατήρησης μιτοχονδριακής ομοιόστασης στη γήρανση και απόκριση σε στρες στο νηματώδη C. elegans».

Α/Α: 
184
03/12/2019 - 17:32