ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11/11/2019 - 16:35 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
11/11/2019
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αγγελική Παπακωνσταντίνου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση της Χρησιμοποίησης Ειδών Ιχθύων για τον Καθαρισμό Αρδευτικών και Στραγγιστικών Διωρύγων» (Επιβλέπων: Ι. Αργυροκαστρίτης) την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στις 15:00 στην Αίθουσα Β’ του ΠΜΣ στο κτίριο Ρουσόπουλου.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

11/11/2019 - 16:35