ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ EMMANUEL OERTLE

09/10/2019 - 14:08 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
09/10/2019
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ EMMANUEL OERTLE
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Κου Emmanuel Oertle με θέμα: «Development of Decision-Support Systems for Water Reuse and Water-Loss Reduction: Holistic and Systemic Approach for Resilience Promotion in the Context of Integrated Water Resources» με απόδοση στα Ελληνικά «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για την Επαναχρησιμοποίηση και την Μείωση των Απωλειών Υδατος: Ολιστική και Συστημική Προσέγγιση για την Προώθηση της Ανθεκτικότητας στο Πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» θα πραγματοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη του ΓΠΑ στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

09/10/2019 - 14:08