Κοσμήτορες

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

16/09/2022 - 15:19 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
16/09/2022
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία έως την 31η Αυγούστου 2025.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Hμερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 30η Νοεμβρίου 2022 από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

16/09/2022 - 15:19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

19/08/2022 - 18:46 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΚΕΝ46Ψ8Ζ6-ΝΝΓ) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

19/08/2022 - 18:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

19/08/2022 - 18:42 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ19Ι46Ψ8Ζ6-ΒΤ3) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

19/08/2022 - 18:42

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

19/08/2022 - 18:32 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΕΨΝΑ46Ψ8Ζ6-ΙΥ5) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής . Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

19/08/2022 - 18:32

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Ζώων

19/08/2022 - 18:25 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Ζώων

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 67ΚΡ46Ψ8Ζ6-ΡΒΘ) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Ζώων.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

19/08/2022 - 18:25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Φυτών

19/08/2022 - 18:14 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Φυτών

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 92ΟΥ46Ψ8Ζ6-1ΔΔ) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Φυτών.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

19/08/2022 - 18:14