Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

19/08/2022 - 18:32 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Κοσμήτορες

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΕΨΝΑ46Ψ8Ζ6-ΙΥ5) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής . Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Συνημμένα: 
19/08/2022 - 18:32