Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

19/08/2022 - 18:46 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Κοσμήτορες

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΚΕΝ46Ψ8Ζ6-ΝΝΓ) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Συνημμένα: 
19/08/2022 - 18:46