Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

16/09/2022 - 15:19 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
16/09/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Κοσμήτορες

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία έως την 31η Αυγούστου 2025.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Hμερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 30η Νοεμβρίου 2022 από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Συνημμένα: 
16/09/2022 - 15:19