Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

19/08/2022 - 18:42 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Κοσμήτορες

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ19Ι46Ψ8Ζ6-ΒΤ3) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Συνημμένα: 
19/08/2022 - 18:42