Εκλογές

Αποτελέσματα Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

26/07/2023 - 11:20 -- Alexia Giannouzakou
Ημ/νία:
26/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
26/07/2023 - 11:20

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ

24/07/2023 - 11:10 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
24/07/2023
Θέμα:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για την «Εκλογή εκπροσώπου των μελών της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»

24/07/2023 - 11:10

Εκλογές για τη θέση του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α.

24/07/2023 - 10:37 -- Ioannis Gousios
Ημ/νία:
24/07/2023
Θέμα:
Εκλογές για τη θέση του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α.

Στις εκλογές για τη θέση του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α. εκλέγεται ο Αλεξόπουλος Γεώργιος με αναπληρώτρια την Οικονομοπούλου Ελπινίκη.

24/07/2023 - 10:37

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

24/07/2023 - 08:21 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
24/07/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 19η.07.2023 για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκλέχθηκε ως Πρόεδρος η κ. Μαρινάγη Αικατερίνη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας.

24/07/2023 - 08:21

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

20/07/2023 - 10:01 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
20/07/2023
Θέμα:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου σχετικά με τις Εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025

20/07/2023 - 10:01

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για Εκπρόσωπο μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΖ

19/07/2023 - 14:03 -- Eirini Katsarou
Ημ/νία:
19/07/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για Εκπρόσωπο μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΖ
19/07/2023 - 14:03

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ &ΓΜ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

18/07/2023 - 13:00 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
18/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ &ΓΜ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται η ανακήρυξη των υποψηφίων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού για την εκλογή εκπροσώπων στην Συνέλευση του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ την 2α Αυγούστου 2023.

Η Εφορευτική Επιτροπή.

18/07/2023 - 13:00

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ

18/07/2023 - 12:36 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
18/07/2023
Θέμα:
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ

Στο συνημμένο αρχείο, ο εκλογικός κατάλογος για την διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού στην Συνέλευση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις εκλογές της 2ας Αυγούστου 2023.

Η Εφορευτική Επιτροπή.

18/07/2023 - 12:36

Αποτελεσματα ψηφοφορίας για Ανάδειξη εκπρόσωπου ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής

17/07/2023 - 14:28 -- Oyrania Kalantzi
Ημ/νία:
17/07/2023
Θέμα:
Αποτελεσματα ψηφοφορίας για Ανάδειξη εκπρόσωπου ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 17/7/2023, εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Ανθρώπου εξελέγη η κα Δαφερέρα Δήμητρα 

 

17/07/2023 - 14:28

Σελίδες