Εκλογές

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην ΓΣ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ

02/08/2023 - 13:34 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
02/08/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην ΓΣ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ
02/08/2023 - 13:34

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 12:41 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 12:41

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 12:39 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 12:39

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 12:34 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 12:34

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 11:53 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 11:53

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολης Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 11:50 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολης Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 11:50

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη

31/07/2023 - 11:46 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
31/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Ε.Β.&Β._Ορθή επανάληψη
31/07/2023 - 11:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

27/07/2023 - 13:12 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
27/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
27/07/2023 - 13:12

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

27/07/2023 - 12:49 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
27/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
27/07/2023 - 12:49

Σελίδες