Εκλογές

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από 1/1/2024 έως 31/12/2024

18/10/2023 - 10:07 -- Kassiani Skepetari
Ημ/νία:
18/10/2023
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από 1/1/2024 έως 31/12/2024
18/10/2023 - 10:07

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

16/10/2023 - 14:55 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
16/10/2023
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
16/10/2023 - 14:55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

04/10/2023 - 11:58 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
04/10/2023
Θέμα:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των  αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού  δικαιώματος

04/10/2023 - 11:58

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

29/09/2023 - 15:23 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
20/10/2023
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προκηρύσσονται φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.

29/09/2023 - 15:23

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΖΠ ΓΠΑ

29/09/2023 - 12:33 -- Sofia Karatsopani
Ημ/νία:
29/09/2023
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΖΠ ΓΠΑ
29/09/2023 - 12:33

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΖΠ ΓΠΑ

29/09/2023 - 12:31 -- Sofia Karatsopani
Ημ/νία:
29/09/2023
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΖΠ ΓΠΑ
29/09/2023 - 12:31

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΖΠ ΓΠΑ

29/09/2023 - 12:29 -- Sofia Karatsopani
Ημ/νία:
29/09/2023
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΖΠ ΓΠΑ
29/09/2023 - 12:29

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

28/09/2023 - 13:18 -- Kassiani Skepetari
Ημ/νία:
28/09/2023
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΠΑ

28/09/2023 - 13:18

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

28/09/2023 - 12:47 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
28/09/2023
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
28/09/2023 - 12:47

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

28/09/2023 - 12:42 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
28/09/2023
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
28/09/2023 - 12:42

Σελίδες