Εκλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ

29/06/2023 - 15:03 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
29/06/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ
29/06/2023 - 15:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

28/06/2023 - 14:31 -- Eirini Katsarou
Ημ/νία:
28/06/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

28/06/2023 - 14:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

28/06/2023 - 09:04 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
28/06/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

28/06/2023 - 09:04

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΔΙΠ στον Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

27/06/2023 - 15:01 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
27/06/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΔΙΠ στον Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
27/06/2023 - 15:01

Ανακήρυξη Υποψηφίων για τη Θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

27/06/2023 - 14:57 -- Palaiologos Pal...
Ημ/νία:
27/06/2023
Θέμα:
Ανακήρυξη Υποψηφίων για τη Θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
27/06/2023 - 14:57

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. Έτους 2023-2024

27/06/2023 - 14:53 -- Palaiologos Pal...
Ημ/νία:
27/06/2023
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. Έτους 2023-2024

Απόφαση ορισμού Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

27/06/2023 - 14:53

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

27/06/2023 - 14:49 -- Palaiologos Pal...
Ημ/νία:
27/06/2023
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
27/06/2023 - 14:49

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

27/06/2023 - 13:26 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
27/06/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας

27/06/2023 - 13:26

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

27/06/2023 - 13:25 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
27/06/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας

27/06/2023 - 13:25

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

26/06/2023 - 13:34 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
26/06/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26/06/2023 - 13:34

Σελίδες