Εκλογές

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

04/07/2023 - 14:46 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
04/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 26.06.2023, εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στον Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη η κ. Αναστασία Βενιεράκη, με αναπληρώτριά της την κ. Γεωργία Παζιώτου.

Από τη Γραμματεία του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

04/07/2023 - 14:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

04/07/2023 - 11:23 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
04/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
04/07/2023 - 11:23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

04/07/2023 - 11:18 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
04/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
04/07/2023 - 11:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

03/07/2023 - 17:30 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
03/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
03/07/2023 - 17:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ

03/07/2023 - 17:15 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
03/07/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
03/07/2023 - 17:15

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

03/07/2023 - 12:34 -- Department of F...
Ημ/νία:
03/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024
03/07/2023 - 12:34

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

03/07/2023 - 12:33 -- Department of F...
Ημ/νία:
03/07/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024
03/07/2023 - 12:33

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

30/06/2023 - 10:18 -- Palaiologos Pal...
Ημ/νία:
30/06/2023
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστήμων των Φυτών

30/06/2023 - 10:18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

30/06/2023 - 09:51 -- Marina Georgalaki
Ημ/νία:
30/06/2023
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 27.06.2023, εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη η κ. Δήμητρα Δαφερέρα με αναπληρωτή τον κ. Αναστάσιο Σταματίου.

30/06/2023 - 09:51

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας: Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ σε Σχολή ΕΒΒ και Τμήμα ΒΤ

29/06/2023 - 15:04 -- Nikolaos Papandreou
Ημ/νία:
29/06/2023
Θέμα:
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας: Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ σε Σχολή ΕΒΒ και Τμήμα ΒΤ

Σας διαβιβάζουμε τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθώς και στην Γ.Σ. του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, που διεξήχθησαν την Τρίτη 27/6/2023, μέσω του συστήματος ZEUS.

Με εκτίμηση

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

Νικόλαος Παπανδρέου           Ευαγγελία Παππά       Φραντζέσκα Τσορτέκη

29/06/2023 - 15:04

Σελίδες