Δομικός λίθος εξέλιξης στην κτηνοτροφία η εκπαίδευση

20/11/2020 - 16:41 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
20/11/2020
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Δομικός λίθος εξέλιξης στην κτηνοτροφία η εκπαίδευση
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Άρθρο στο περιοδικό Agrenda με αναφορές στο έργο Climate Chamge in Agriculture και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Συνημμένα: 
20/11/2020 - 16:41