Διεύθυνση Οικονομικού - Έντυπα

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε
11-3-607 Έντυπα Διεκπεραίωσης Τιμολογίων Microsoft Office document icon Έντυπο Έγκρισης Πιστώσεων, Microsoft Office document icon Πρακτικό Eπιτροπής Ανάθεσης, Microsoft Office document icon Πρακτικό Παράδοσης Τιμολογίων, Microsoft Office document icon Σύμβαση Πρύτανη, Αρχείο Πρακτικό Παραλαβής Προμηθειών Ήσσονος Αξίας, Αρχείο Πρακτικό Παραλαβής Προμηθειών Συμβάσεων Διαγωνισμού , Αρχείο Πρακτικό Παραλαβής Υπηρεσιών Συμβάσεων Απευθείας Αναθέσεων, Αρχείο Πρακτικό Παραλαβής Προμηθειών Συμβάσεων Απευθείας Ανάθεση, Αρχείο Πρακτικό Παραλαβής Υπηρεσιών Ήσσονος Αξίας, Αρχείο Πρακτικό Παραλαβής Υπηρεσιών Συμβάσεων Διαγωνισμού 04/06/2024
11-3-616 Έντυπο Έκδοση Χ.Ε.Π. Microsoft Office document icon Έντυπο Έκδοση Χ.Ε.Π. 12/03/2018
11-3-615 Εξουσιοδότηση Microsoft Office document icon Εξουσιοδότηση 12/03/2018
11-3-614 Τακτοποίηση ΧΕΠ Microsoft Office document icon Τακτοποίηση ΧΕΠ 12/03/2018
11-3-613 Πρακτικό Προχ. Διαγων. (Έντυπο - Φόρμα) Microsoft Office document icon Πρακτικό Προχ. Διαγων. (Έντυπο - Φόρμα) 12/03/2018
11-3-612 Έντυπο Σύμβασης Microsoft Office document icon Έντυπο Σύμβασης 12/03/2018
11-3-611 Δικαιολογητικά Είσπραξης Επιταγών Microsoft Office document icon Δικαιολογητικά Είσπραξης Επιταγών 12/03/2018
11-3-610 Έντυπο Χ.Ε.Π. Microsoft Office document icon Έντυπο Χ.Ε.Π. 12/03/2018
11-3-609 Σύμβαση Εργαστηρίων Microsoft Office document icon Σύμβαση Εργαστηρίων 12/03/2018
11-3-608 Σύμβαση Πρύτανη Microsoft Office document icon Σύμβαση Πρύτανη 12/03/2018
11-3-606 Έντυπα Οδοιπορικών Microsoft Office document icon Αίτηση, Microsoft Office document icon Δικαιολογητικά Μετακινήσεων Εσωτερικού, Microsoft Office document icon Δικαιολογητικά Μετακινήσεων Εξωτερικού, Office spreadsheet icon Ημερολόγιο Κίνησης, Microsoft Office document icon Υπεύθυνη Δήλωση Μετακινήσεων με ΙΧ, PDF icon Υπεύθυνη Δήλωση, Microsoft Office document icon Υπεύθυνη Δήλωση Φιλοξενίας 12/03/2018
11-3-15 Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Τέκνου

Αιτήσεις Αδειών GPA

Microsoft Office document icon Αίτηση 04/04/2017
11-3-17 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599 Microsoft Office document icon Δήλωση 14/05/2015
11-3-16 Έντυπο Πρόσθετων Αμοιβών Ελεγκτικού PDF icon Έντυπο 14/05/2015