Προπτυχιακές Σπουδές

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΡΑΣ Εξέτασης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄'Γεωργικής Υδραυλικής- Αρδευσεις΄ Τμηματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ _14.00 - 17.00

26/07/2018 - 10:13 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
26/07/2018
Θέμα:
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΡΑΣ Εξέτασης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄'Γεωργικής Υδραυλικής- Αρδευσεις΄ Τμηματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ _14.00 - 17.00

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12/09/2018 και Ώρα 14.00 -17.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου και ΟΧΙ  11.00-14.00.                                                                                                      

26/07/2018 - 10:13

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ- ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 5ΟΥ ΕΞΑΜ. (ΓΜ) ΑΦΠ&ΓΜ

25/07/2018 - 16:26 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ- ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 5ΟΥ ΕΞΑΜ. (ΓΜ) ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές Γεωργικής Μηχανικής  του ΑΦΠ &ΓΜ  θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  20/09/2018 και Ώρα 17.00 -20.00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου                                                                                                                                                            

25/07/2018 - 16:26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ 7ου ΕΞΑΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

25/07/2018 - 16:21 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ 7ου ΕΞΑΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’ 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος  ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τρίτη  11/09/2018 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.

                                                                

 

25/07/2018 - 16:21

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις΄ Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ολογίας

25/07/2018 - 16:17 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις΄ Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ολογίας

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12/09/2018 και Ώρα 11.00 -14.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου.                                                                                                                                                                                        

25/07/2018 - 16:17

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις΄ Τμήματος ΕΤΔΑ

25/07/2018 - 16:14 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις΄ Τμήματος ΕΤΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12/09/2018 και Ώρα 11.00 -14.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου.                                                                                                                                   

25/07/2018 - 16:14

Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' Τμηματος Βιοτεχνολογίας

25/07/2018 - 16:06 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' Τμηματος Βιοτεχνολογίας

Οι Εξετάσεις του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  13/09/2018 και Ώρα 14.00 -17.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου.          

25/07/2018 - 16:06

Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' ΤμηματοςΕΤΔΑ

25/07/2018 - 16:03 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' ΤμηματοςΕΤΔΑ

Οι Εξετάσεις του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  13/09/2018 και Ώρα 14.00 -17.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου

Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

25/07/2018 - 16:03

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ" ΑΦΠ&ΓΜ

25/07/2018 - 15:58 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ" ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους’ 7ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του ΑΦΠ &ΓΜ  θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη  25/09/2018 και Ώρα 11.00 -14.00 στο κτ. Ρουσσόπουλου.                                                                                                                                                                                                                                  

25/07/2018 - 15:58

EΞΕΤΑΣΕΙΣ Εργαστηρίου "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ" 7ου ΕΞΑΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

25/07/2018 - 15:40 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
EΞΕΤΑΣΕΙΣ Εργαστηρίου "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ" 7ου ΕΞΑΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

 Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7ου  για τους φοιτητές Γ.Μ. του Τμήματος  ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Παρασκευή 14/09/2018 και ώρα 17:00 – 20:00 στο Αμφ. Νιαβή.

                                                                            

25/07/2018 - 15:40

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ,6ΟΥ (Ε)

24/07/2018 - 13:37 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
24/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ,6ΟΥ (Ε)

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν τη Δευτέρα 24-09-2018 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου.

Για το διαχωρισμό των φοιτητών/Τμήμα θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου

24/07/2018 - 13:37

Σελίδες