Εξέταση του μαθήματος Γεωργικού Πειραματισμού

08/09/2021 - 13:50 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
08/09/2021
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξέταση του μαθήματος Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακές Σπουδές

Την Τρίτη 14/09/2021 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της θεωρίας των μαθημάτων:

Γεωργικός Πειραματισμός (3515, 620),

Γεωργικός Πειραματισμός - Βιομετρία (2860),

Στατιστική-Πειραματισμός (2840),

Γεωργικός Πειραματισμός – Στατιστική (440) και

Γεωργικός Πειραματισμός Ι (1105).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο.

08/09/2021 - 13:50