Εξέταση Θεωρίας Γεωλογία- Ορυκτολογία 2825- Σεπτέμβριος 2021

13/09/2021 - 13:42 -- Angeliki Papoutsa
Ημ/νία:
22/09/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξέταση Θεωρίας Γεωλογία- Ορυκτολογία 2825- Σεπτέμβριος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (2825) της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω του e-class την Πέμπτη 23/9 στις 9:00 π.μ. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξεταστούν θα συμπεριληφθούν από τους διδάσκοντες στην διαδικτυακή εξέταση. Η ταυτοποίηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

13/09/2021 - 13:42