Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

12/09/2023 - 16:54 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
14/09/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

12/09/2023 - 16:54

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασυνδεσης για την υποστήριξη των ΑμεΑ κι ΑμΕΕΑ

05/09/2023 - 09:43 -- Γραφείο Διασύνδεσης
Ημ/νία:
05/09/2023
Θέμα:
Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασυνδεσης για την υποστήριξη των ΑμεΑ κι ΑμΕΕΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αναβάθμισε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, με στόχο την παρουσίαση όλων των δράσεων που αφορούν τους φοιτητές με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

05/09/2023 - 09:43

Η ΧΕΝ Ελλάδος προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στέγη σε φοιτήτριες από την περιφέρεια

30/08/2023 - 09:26 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
30/08/2023
Θέμα:
Η ΧΕΝ Ελλάδος προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στέγη σε φοιτήτριες από την περιφέρεια

Η ΧΕΝ Ελλάδος προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στέγη σε φοιτήτριες από την περιφέρεια

30/08/2023 - 09:26

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και τάξεις μαθητείας Ακ. Έτους Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. 2023-2024

03/07/2023 - 12:59 -- Department of F...
Ημ/νία:
03/07/2023
Θέμα:
Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και τάξεις μαθητείας Ακ. Έτους Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. 2023-2024
03/07/2023 - 12:59

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων Ακ. Έτους Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. 2023-2024

03/07/2023 - 12:58 -- Department of F...
Ημ/νία:
03/07/2023
Θέμα:
Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων Ακ. Έτους Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. 2023-2024
03/07/2023 - 12:58

Τεύχος οδηγιών προς τους φοιτητές ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ, του ΓΠΑ για την συμμετοχή τους στα εργαστήρια

15/06/2023 - 13:05 -- Γραφείο Διασύνδεσης
Ημ/νία:
26/06/2023
Θέμα:
Τεύχος οδηγιών προς τους φοιτητές ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ, του ΓΠΑ για την συμμετοχή τους στα εργαστήρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/06/2023 - 13:05

Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ

15/06/2023 - 12:42 -- Γραφείο Διασύνδεσης
Ημ/νία:
01/11/2023
Θέμα:
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι έχει γίνει η έκδοση τεύχους οδηγιών για τα μικροομαδικά διαδραστικά εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

15/06/2023 - 12:42

Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (επί πτυχίω φοιτητές)

15/06/2023 - 09:23 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
15/06/2023
Θέμα:
Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (επί πτυχίω φοιτητές)

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) γα τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου και ώρα 08.00-11.00 στο αμφιθέατρο Φραγκόπουλου.

15/06/2023 - 09:23

Σελίδες