Ακαδημαϊκά Θέματα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

19/09/2022 - 14:50 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
19/09/2022
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις στο Μάθημα της Υδρογεωλογίας, Θεωρίας & Εργαστηρίου, θα γίνουν την Παρασκευή 30/9/2022 στις 12:00 -14:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Από το Εργαστήριο

19/09/2022 - 14:50

Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ"

05/09/2022 - 13:46 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
05/09/2022
Θέμα:
Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ"

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) θα πραγματοποιηθεί στις 19/09 και ώρα 11.00-14.00 στο αμφιθέατρο Σίδερη.

05/09/2022 - 13:46

Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι"

05/09/2022 - 13:31 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
05/09/2022
Θέμα:
Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι"

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι" (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) θα πραγματοποιηθεί στις 27/09 και ώρα 11.00-14.00 στο αμφιθέατρο Σίδερη.

05/09/2022 - 13:31

Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του

02/09/2022 - 14:16 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του
02/09/2022 - 14:16

Εξέταση Μαθήματος Γεωλογίας Τεταρτογενούς

02/09/2022 - 00:22 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Γεωλογίας Τεταρτογενούς

Η εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου της Γεωλογίας Τεταρτογενούς για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Η Εξέταση του Εργαστηρίου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 11:00-13:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας και η εξέταση της Θεωρίας θα πραγματοποιηθεί επίσης την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου προφορικά από 13:00 έως τις 18:00 ανά ομάδες των 4. Θα σταλεί e-mail στους εξεταζόμενους με τις αντίστοιχες ομάδες εξέτασης που θα δημιουργηθούν.

02/09/2022 - 00:22

Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

29/07/2022 - 14:53 -- Alexandra Ntouka
Ημ/νία:
29/07/2022
Θέμα:
Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31.01.2023

29/07/2022 - 14:53

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

11/07/2022 - 09:51 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
11/07/2022
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 11/7/2022 ο υποψήφιος διδακτορας Ιωάννης Βρουχάκης, του Τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ. θα παρουσιάσει στις 13:00 στην αίθουσα διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. την Διδακτορική του Διατριβή με θέμα:  "Υδρογεωλογική έρευνα  με χρήση σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων στο πλαίσιο της ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης του υπόγειου υδατικού συστήματος της υπολεκάνης Τυρνάβου (Θεσσαλίας)".

Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Τμήμα Α.Φ.Π.&Γ.Μ.

11/07/2022 - 09:51

Σελίδες