ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΜΦ ΚΑΙ ΥΔ

22/09/2023 - 10:09 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
22/09/2023
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΜΦ ΚΑΙ ΥΔ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΜΦ ΚΑΙ ΥΔ

22/09/2023 - 10:09