Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασυνδεσης για την υποστήριξη των ΑμεΑ κι ΑμΕΕΑ

05/09/2023 - 09:43 -- Γραφείο Διασύνδεσης
Ημ/νία:
05/09/2023
Άλλο
Θέμα:
Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασυνδεσης για την υποστήριξη των ΑμεΑ κι ΑμΕΕΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αναβάθμισε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, με στόχο την παρουσίαση όλων των δράσεων που αφορούν τους φοιτητές με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Στην Ιστοσελίδα ενημερώνονται όλες οι δράσεις και υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί και παρέχονται από το Πανεπιστήμιο με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έγκαιρα.

Προκειμένου να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ακολουθήστε τον υπεσύνδεσμο  grafeiodiasyndesis-aua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Τσούρου Βιργινία-Μαρία στο τηλέφωνο 2105294817 ή στο email career@aua.gr

 

05/09/2023 - 09:43