Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού - Μητρώα

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε
143-31-3118 Έγκριση εσωτερικών-εξωτερικών μητρώων

Έγκριση εσωτερικών-εξωτερικών μητρώων

Αρχείο Μητρώο 19/03/2021
143-31-2402 Μητρώου Εξωτερικών μελών του Tμήματος ΔΓΕΣΕ

Μητρώου Εξωτερικών μελών του Tμήματος ΔΓΕΣΕ

Αρχείο Μητρώο 06/10/2020
143-31-2787 Επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος ΔΓΕ &ΣΕ

Επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Αρχείο Μητρώο 06/10/2020