Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Ημ/νία Τροποποίησης:
27/10/2023
Κωδικός:
143 - 31 - 0
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
27/10/2023 - 12:52