ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΘΕΜΑ 9ο - ΜΗΤΡΩΑ ΔΙΓΕΣΕ

Ημ/νία Τροποποίησης:
04/01/2022
Κωδικός:
143 - 31 - 0
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΘΕΜΑ 9ο - ΜΗΤΡΩΑ ΔΙΓΕΣΕ

Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών-εξωτερικών μελών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
04/01/2022 - 11:32