Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε
14-185-5490 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Πράξη «ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5064840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «...

PDF icon ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf 24/04/2024
14-185-5508 «Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045172 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές...

PDF icon ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.pdf 20/04/2024