«Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ημ/νία Τροποποίησης:
20/04/2024
Κωδικός:
14 - 185 - 1
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
«Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045172 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ημ/νια Ανάρτησης:
20/04/2024 - 04:53