Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις΄ Τμήματος ΕΤΔΑ

25/07/2018 - 16:14 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 'Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις΄ Τμήματος ΕΤΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12/09/2018 και Ώρα 11.00 -14.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου.                                                                                                                                   

25/07/2018 - 16:14

Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' Τμηματος Βιοτεχνολογίας

25/07/2018 - 16:06 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' Τμηματος Βιοτεχνολογίας

Οι Εξετάσεις του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  13/09/2018 και Ώρα 14.00 -17.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου.          

25/07/2018 - 16:06

Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' ΤμηματοςΕΤΔΑ

25/07/2018 - 16:03 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
Eξετάσεις Θεωρίας 'Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις' ΤμηματοςΕΤΔΑ

Οι Εξετάσεις του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  13/09/2018 και Ώρα 14.00 -17.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου

Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

25/07/2018 - 16:03

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ" ΑΦΠ&ΓΜ

25/07/2018 - 15:58 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ" ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους’ 7ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του ΑΦΠ &ΓΜ  θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη  25/09/2018 και Ώρα 11.00 -14.00 στο κτ. Ρουσσόπουλου.                                                                                                                                                                                                                                  

25/07/2018 - 15:58

EΞΕΤΑΣΕΙΣ Εργαστηρίου "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ" 7ου ΕΞΑΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

25/07/2018 - 15:40 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
25/07/2018
Θέμα:
EΞΕΤΑΣΕΙΣ Εργαστηρίου "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ" 7ου ΕΞΑΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

 Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7ου  για τους φοιτητές Γ.Μ. του Τμήματος  ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Παρασκευή 14/09/2018 και ώρα 17:00 – 20:00 στο Αμφ. Νιαβή.

                                                                            

25/07/2018 - 15:40

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ,6ΟΥ (Ε)

24/07/2018 - 13:37 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
24/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ,6ΟΥ (Ε)

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν τη Δευτέρα 24-09-2018 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου.

Για το διαχωρισμό των φοιτητών/Τμήμα θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου

24/07/2018 - 13:37

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 4ΟΥ (Θ-Ε)

24/07/2018 - 13:35 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
24/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 4ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών» του 4ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11-2 στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας.

Εκ του Εργαστηρίου

 

24/07/2018 - 13:35

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 9ΟΥ (Θ-Ε)

24/07/2018 - 13:33 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
24/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 9ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών» του 7ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Αμφιθέατρο Καλαϊσάκη, ως εξής:

14:00-15:00 Εξέταση Εργαστηρίου

15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας                    

 

Εκ του Εργαστηρίου

 

24/07/2018 - 13:33

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 9ΟΥ (Θ-Ε)

24/07/2018 - 13:31 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
24/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 9ΟΥ (Θ-Ε)

Oι εξετάσεις του μαθήματος «Ιολογία Φυτών» (Θεωρία και Εργαστήριο), θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αίθουσα Ά Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας, ως εξής:

          Ώρα   11.00-12.00 Εξετάσεις Εργαστηρίου

          Ώρα 12.00- 14.00 Εξετάσεις Θεωρίας

Η διδάσκουσα

Ε.Κ. Χατζηβασιλείου

Επικ. Καθηγήτρια

24/07/2018 - 13:31

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) 9ΟΥ (Θ-Ε)

24/07/2018 - 13:30 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
24/07/2018
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) 9ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Ειδική Φυτοπαθολογία – Ασθένειες Κηπευτικών & Καλλωπιστικών Φυτών» του 9ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α’ και Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου, ως εξής:

8:00-9:00πμ Εξέταση Εργαστηρίου

9:00-11:00πμ Εξέταση Θεωρίας

 

Εκ του Εργαστηρίου

24/07/2018 - 13:30

Σελίδες