ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

22/01/2019 - 18:10 -- Nikolaos Lorentzos
Ημ/νία:
22/01/2019
Εργαστήριο Πληροφορικής
Θέμα:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η ΕΞΕΤΑΣΗ (Θ+Ε) ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2, ΩΡΑ 11:00, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

22/01/2019 - 18:10