Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση

19/08/2022 - 18:01 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση
Εξωτερικά μέλη Σ.Δ.

Έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΡΠ4546Ψ8Ζ6-ΚΦ6) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4957/2022.

 

Συνημμένα: 
19/08/2022 - 18:01