Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΓΠΑ

30/09/2022 - 18:50 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
05/10/2022
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΓΠΑ
Εσωτερικά μέλη Σ.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

30/09/2022 - 18:50