Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία

18/10/2022 - 16:29 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
18/10/2022
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία
Εσωτερικά μέλη Σ.Δ.

Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου. ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Β. Προτερ. 99286/Ζ1 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4211 Τεύχος B’ /09.08.2022

18/10/2022 - 16:29