Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914) του Τμήματος ΕΤΔΑ

12/03/2024 - 20:23 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
12/03/2024
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914) του Τμήματος ΕΤΔΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914) του 6ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος ΕΤΔΑ θα αρχίσει αύριο Τετάρτη 13 Μαρτίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ο διδάσκων

Γ. Κ. Παπαδόπουλος

12/03/2024 - 20:23