Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

GREET WEBINAR, 7 March 2019, at 13.30-14.30 CET

01/03/2019 - 12:45 -- European Progra...
Ημ/νία:
01/03/2019
Θέμα:
GREET WEBINAR, 7 March 2019, at 13.30-14.30 CET

Όλες οι πληροφορίες για το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Students withrefugeebackground: Entering the job market–Cooperation with stakeholders" είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 

http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/various/Webinar_...

 

 

01/03/2019 - 12:45

Διαδικτυακό σεμινάριο για τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Japan partnership action.

26/02/2019 - 10:15 -- European Progra...
Ημ/νία:
26/02/2019
Θέμα:
Διαδικτυακό σεμινάριο για τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Japan partnership action.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) στις 7 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019O_E_J 

Ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu.

26/02/2019 - 10:15

GREET WEBINAR, Friday 15 February 2019 at 10.30-11.30 CET

14/02/2019 - 08:55 -- European Progra...
Ημ/νία:
14/02/2019
Θέμα:
GREET WEBINAR, Friday 15 February 2019 at 10.30-11.30 CET

Όλες οι πληροφορίες για το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Integration of highly skilled refugees - the role of European higher education community" είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο  http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/various/Webinar_...

 

14/02/2019 - 08:55

GCHERA Conference 24 - 26 April 2019

04/02/2019 - 14:34 -- European Progra...
Ημ/νία:
04/02/2019
Θέμα:
GCHERA Conference 24 - 26 April 2019

Το συνέδριο έχει θέμα "Leadership of Agricultural and Life Science Universities for a Sustainable World" και θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι.

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο https://gchera2019.usamv.ro/index/

04/02/2019 - 14:34

8ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

03/02/2019 - 20:43 -- Anastasia Tampakaki
Ημ/νία:
03/02/2019
Θέμα:
8ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΜΙΚΡΟΒΙΌΚΟΣΜΟΥ,

03/02/2019 - 20:43

Université de Lorraine-International Seminar - 11-15/3/2019

20/12/2018 - 14:17 -- European Progra...
Ημ/νία:
20/12/2018
Θέμα:
Université de Lorraine-International Seminar - 11-15/3/2019

Θέμα του Σεμιναρίου "Innovative practises in the agrifood and biotechnology sectors around the world".

Προθεσμία: 6 Φεβρουαρίου 2019

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα συνημμένα αρχεία.

 

20/12/2018 - 14:17

What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes

20/12/2018 - 14:06 -- European Progra...
Ημ/νία:
20/12/2018
Θέμα:
What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes

Όλες οι πληροφορίες για το σεμινάριο είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://acaevents.events.idloom.com/whats-new-in-brussels

20/12/2018 - 14:06

14ο Διεθνές Συνέδριο MIBES, 15-17 Φεβρουαρίου 2019 - LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT

19/12/2018 - 13:52 -- Aliki-Foteini K...
Ημ/νία:
19/12/2018
Θέμα:
14ο Διεθνές Συνέδριο MIBES, 15-17 Φεβρουαρίου 2019 - LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT
19/12/2018 - 13:52

Σελίδες