ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

19/01/2023 - 12:24 -- Evangelos Arava...
Ημ/νία:
19/01/2023
Άλλο
Θέμα:
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Τήν Κυριακή 22/01/2023 καὶ ὥρα 17.00 στό ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σκοπός τῆς ἡμερίδος εἶναι ἡ ένημέρωση σχετικά μέ τήν ἰδεολογία τῆς λεγόμενης Μεγάλης ἐπανεκκίνησης. Ἄνθρωποι, ὅπως ὁ Γιουβάλ Χαράρι ἐκθέτουν στό διεθνές κοινό τήν ἰδέα ὅτι ὅλα, ἡ κοινωνική ζωή, ἡ οἰκονομία, ἡ ἐπιστήμη, ἡ καθημερινότητα  πρέπει νά ξεκινήσουν ἀπό τήν ἀρχή καί νά ἐξελιχθοῦν σέ κάτι οὐσιωδῶς διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού ἔπλασε ὁ Θεός. Πρέπει νά βροῦν ὅλα ἄλλο προσανατολισμό καί ἄλλους στόχους. Αἰχμή αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ λεγόμενος Μετανθρωπισμός. Πρέπει, ἰσχυρίζονται οἱ «ἱεραπόστολοι» τῆς νέας ἰδεολογίας, ὁ ἄνθρωπος νά ἀναδομηθεῖ μέ τή βοήθεια τῆς βιολογίας καί τῆς πληροφορικῆς, νά γίνει δυνατώτερος, τελειότερος, παραγωγικώτερος. Θά μπορέσει ἔτσι νά τελειοποιηθεῖ καί νά φθάσει, μέ τή βοήθεια τῆς τεχνολογίας, στήν ἀθανασία! Βέβαια ὁ κατεξοχήν «προφήτης» τοῦ μετανθρωπισμοῦ Χαράρι  διακηρύσσει ἀνοιχτά ὅτι γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ πρέπει νά ξεχάσουμε τήν ἐλεύθερη βούληση, δηλ. τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας.

Συνημμένα: 
19/01/2023 - 12:24