ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

01/07/2022 - 08:56 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
01/07/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες
01/07/2022 - 08:56