ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ

19/05/2022 - 10:03 -- Γραφείο Διασύνδεσης
Ημ/νία:
19/05/2022
Άλλο
Θέμα:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Απριλίου 2022, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ, με τίτλο: 

"Αναζήτηση της προσωπικής μεθόδου μελέτης με έμφαση την  νευροβιολογία της μνήμης"  

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο είχε σκοπό  να παρουσιάσει την προσωπική μέθοδο μελέτης αναφορικά με την νευροβιολογία της μνήμης. Σε θεωρητικό επίπεδο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την νευροβιολογία της μνήμης η οποία μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα κυριαρχούσε η άποψη ότι η μνήμη ήταν γενική ιδιότητα του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίου ως συνόλου. Το ερώτημα που τίθεται για την μνήμη είναι αν πρόκειται για χωριστή νοητική ικανότητα ή είναι μια λειτουργία βοηθητική των άλλων νοητικών διεργασιών. Οι νευροεπιστήμονες άρχισαν να μελετούν το πρόβλημα των νοητικών διεργασιών της γενίκευσης, της προσοχής, της μονιμότητας του αντικειμένου, της παγίωσης από την δεκαετία του 1950 αναφέροντας ότι πρόκειται για λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων του εγκεφάλου όπου οι μνημονικές διεργασίες εντοπίζονται σε περισσότερα συστήματα. Σε πρακτικό επίπεδο εργάστηκαν οι φοιτητές με ασκήσεις συνειδητοποίησης της προσωπικής μεθόδου μελέτης στην από απόσταση διδασκαλία εστιάζοντας σε τεχνικές μνήμης αναφορικά με την γενίκευση,  την διεύρυνση της προσοχής, της μονιμότητας του γνωστικού αντικειμένου και  της παγίωσης των γνώσεων. 

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α 

 

 

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

 

 

19/05/2022 - 10:03