Ανακοινώσεις

π.χ. 24/06/2024
π.χ. 24/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Διαβούλευση Σχεδίου Oργανισμού Γ.Π.Α. Σχέδιο Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών Γ.Π.Α.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) είναι Πανεπιστήμιο του δημόσιου τομέα, συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο παρακολουθεί, παρεμβαίνει και...

PDF icon Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, PDF icon Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, PDF icon ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, PDF icon Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, PDF icon Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, PDF icon Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, PDF icon Νομική Υπηρεσία Γ.Π.Α., PDF icon Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, PDF icon Τμήμα Πανεπιστημιακών Οργάνων, PDF icon Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, PDF icon Τμήμα Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών και Νομικής Υπηρεσίας, PDF icon Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, Προστασίας και Ασφάλειας, PDF icon Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης «Αλέξανδρος Πουλοβασίλης» 08/08/2023 - 21:03 Άλλο
Διαβούλευση Σχεδίου Oργανισμού Γ.Π.Α. Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών

                                                                                                           ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

...

06/08/2023 - 18:23 Άλλο