Ανακοινώσεις

π.χ. 27/03/2023
π.χ. 27/03/2023
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

H υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.34174/10.6.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

PDF icon Εγκύκλιος 22/06/2022 - 18:03 Διεύθυνση Διοικητικού