Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

22/06/2022 - 18:03 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
22/06/2022
Θέμα:
Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

H υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.34174/10.6.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

22/06/2022 - 18:03