Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης - Μητρώα

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε
144-31-5341 Απόφαση θέμα 14ο Μητρώα ΠΟΑ

Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης

PDF icon Μητρώο 31/01/2024
144-31-4942 «Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών- Εξωτερικών μελών PDF icon Μητρώο 30/06/2023
144-31-4937 Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών-Εξωτερικών εκλεκτόρων PDF icon Μητρώο 30/06/2023
144-31-4455 Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών- Εξωτερικών μελών

Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών- Εξωτερικών μελών του Τμήματος Περιφερειακή και Οικονομικής Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και...

PDF icon Μητρώο 14/12/2022
144-31-2885 Μητρώα Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Έγκριση  Μητρώου  Εξωτερικών Εκλεκτόρων του Τμήματος Περιφερειακής  και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γ.Π.Α

PDF icon Μητρώο 12/11/2020