Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών-Εξωτερικών εκλεκτόρων

Ημ/νία Τροποποίησης:
30/06/2023
Κωδικός:
144 - 31 - 0
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών-Εξωτερικών εκλεκτόρων
Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
30/06/2023 - 12:08