Μητρώα Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Ημ/νία Τροποποίησης:
12/11/2020
Κωδικός:
144 - 31 - 0
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Μητρώα Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Έγκριση  Μητρώου  Εξωτερικών Εκλεκτόρων του Τμήματος Περιφερειακής  και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γ.Π.Α

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
12/11/2020 - 13:43