Προωθητικό Υλικό Τμήματος ΠΟΑ ελλ_ Promo Material of the Department of Regional & Economic Development in the Regional AUA Unit of Phocis _ en

Ημ/νία Τροποποίησης:
30/04/2024
Κωδικός:
104 - 3 - 0
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Θέμα:
Προωθητικό Υλικό Τμήματος ΠΟΑ ελλ_ Promo Material of the Department of Regional & Economic Development in the Regional AUA Unit of Phocis _ en

A different economic AUA perspective through the Department of Regional & Economic Development in the Regional AUA Unit of Phocis. 

https://www.youtube.com/shorts/KKuQjg70gGM Σπούδασε Οικονομολόγος στο ΓΠΑ!

 

Ημ/νια Ανάρτησης:
29/03/2024 - 11:12