προβολη δράσεων εργου "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΓΠΑ"

01/11/2021 - 14:20 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
01/11/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
προβολη δράσεων εργου "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΓΠΑ"
01/11/2021 - 14:20