ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΕΤΔΑ

30/06/2021 - 12:53 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
30/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΕΤΔΑ
Εκλογές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΕΤΔΑ

30/06/2021 - 12:53