ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ TEAMS) Η’ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ (480)

25/01/2021 - 20:36 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
25/01/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ TEAMS) Η’ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ (480)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ TEAMS) Η’ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ (480)

Σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις της θεωρίας και εργαστηρίου του μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ που θα γίνουν προφορικά μέσω MS TEAMS την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν το συντομότερο στην παρακάτω ομάδα:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ (Κωδ. 480)

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7236f2df9d7646128681905a66e4c0be%40thread.tacv2/conversations?groupId=20db9d5c-4ba3-4a10-8a5a-27b3e6bc6cb0&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

κωδικός: ju7vg3z

 

Στην ομάδα αυτή κατά την ημέρα της εξέτασης θα υπάρχουν υποομάδες και οι φοιτητές θα μπαίνουν στην αντίστοιχη, ανάλογα με το επώνυμό τους και αν πρόκειται για εξέταση θεωρίας ή εργαστηρίου

Η φοιτητική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη. Παρακαλείστε για την πιστή τήρηση της ώρας και την εκ των προτέρων δοκιμή της καλής λειτουργίας κάμερας και μικροφώνου. Η χρήση της κάμερας είναι υποχρεωτική. Για την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης παρακαλείσθε να συνδεθείτε αρκετά νωρίτερα στην εφαρμογή MS Teams, και να είστε σε ετοιμότητα παρακολουθώντας το chat του καναλιού στο οποίο θα εξεταστείτε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα, ενώ θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι και για πιθανή καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε εγκαίρως με τους διδάσκοντες μέσω email.
 

Για την εξέταση της θεωρίας φοιτητές που έχουν αιτηθεί στο σύστημα την κατ’ εξαίρεση εξέταση με φυσική παρουσία και όσοι φοιτητές δεν μπορούν να εξεταστούν με χρήση κάμερας παρακαλούνται να βρίσκονται στο Εργαστήριο Γεωργίας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00.

Για την εξέταση του εργαστηρίου για τους φοιτητές που έχουν αιτηθεί στο σύστημα την κατ’ εξαίρεση εξέταση με φυσική παρουσία και για τους φοιτητές που δεν μπορούν να εξεταστούν με χρήση κάμερας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα εξέτασης.

 
Εκ του Εργαστηρίου

25/01/2021 - 20:36